Câu hỏi Thường Gặp
Trả lời

Bạn hoàn toàn có thể thanh toán số tiền trả góp hàng tháng bằng hình thức chuyển khoản

Trả lời

-          Bạn là sinh viên vẫn tham gia mua trả góp chỉ cần có cha,mẹ hoặc anh, chị, em ruột đứng ra bảo lãnh.

Bạn vui lòng đặt câu hỏi tại đây